Barcelona

Administració de Comunitats

Un servei integral, creant convivència i donant tranquil·litat

La Cambra facilita als propietaris als quals administra la comunitat l’àcces on-line al seu estat de comptes i documentació electrònica.

Comunitats / Accés online

El Departament d’Administració de Comunitats de la Cambra gestiona els aspectes econòmics, tècnics i legals de l’edifici i de la comunitat de propietaris.

Treballem en quatre fronts:

La gestió econòmica. Comencem per elaborar el pressupost econòmic anual amb criteris de sostenibilitat del edifici, comoditat dels propietaris i optimització de les despeses. A partir del pressupost aprovat, gestionem el cobrament de quotes, controlem les despeses i realitzem els pagaments. A final d’exercici liquidem els comptes davant la Junta i analitzem el resultat de la gestió realitzada.

El manteniment dels immobles. El manteniment preventiu garanteix un estat òptim permanent de l’edifici i el manteniment correctiu actua davant les incidències imprevistes. L’equip tècnic de la Cambra col·labora amb el Departament de Comunitats per a que els edificis que gestionem tinguin una supervisió tècnica permanent i un control immediat de les incidències. Els propietaris assessorats pels tècnics de la Cambra poden escollir el model de manteniment que més els convingui en funció dels requeriments de l’edifici i la seva disponibilitat econòmica.

La gestió administrativa. Actuem com a Secretari a les Reunions Ordinàries o Extraordinàries i assessorant sobre els aspectes legals i administratius a la Junta i els propietaris. També, representant la comunitat davant tercers i les Administracions.

La gestió legal. Els serveis jurídics de la Cambra poden actuar defensant els interessos de la comunitat en aspectes relacionats amb morositat, vicis de la construcció, reclamacions a industrials i asseguradores i revisant els contractes amb tercers que hagi de signar la Junta.

El resultat és un edifici en millors condicions de conservació i una comunitat més cohesionada.

 


Per a més informació:
Tel: 93 295 49 01  ·  finques@cpubcn.com