Barcelona

Línia d'Assessorament

Un complement necessari i al seu abast

Línia d’Assessorament és un servei d’assessoria pensat per a les Comunitats de Propietaris i Urbanitzacions no gestionades per la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.

Amb una única quota anual, que es calcula en funció del nombre de veïns i veïnes de la Comunitat, tenen al seu abast els equips legals i tècnics de la Cambra per formular consultes relacionades amb la gestió i el manteniment de la seva Comunitat de Propietaris.

Dóna dret a què el President de la Comunitat o 5 membres de la mateixa que es designin, puguin efectuar totes les consultes anuals als serveis jurídics o tècnics de la Cambra, així com sol·lucionar la prestació de serveis especials o complementaris, en les mateixes condicions bonificades que els associats.

És un servei imprescindible per a les Comunitats que no tenen contractat un servei d’administració o que volen disposar sempre d’una segona opinió independent respecte als temes tècnics i legals que els afecten.

 


Per a més informació:
Tel: 93 295 49 01  ·  finques@cpubcn.com